Algemene voorwaarden fotocursus Amersfoort

1. inschrijving

Inschrijving op de cursussen en activiteiten uit ons programma kan via de website, per e-mail of telefonisch. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Je inschrijving is bindend. Je geeft zich op voor de hele cursusduur, inschrijven voor een deel is niet mogelijk. Uitschrijven na aanvang van de cursus is alleen mogelijk bij langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio. Defecten aan apparatuur die optreden tijdens de looptijd van de cursus zijn geen reden tot annulering of restitutie van het cursusgeld of een deel daarvan. Alle gepubliceerde prijzen, data en cursusplaatsen zijn onder voorbehoud van eventuele druk of publicatiefouten

2. start cursussen

De cursus of activiteit gaat van start indien er voldoende inschrijvingen zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen is een latere start mogelijk. Je krijgt daarvan tijdig bericht. Bij annulering wegens te weinig inschrijvingen, krijg je bericht of de cursus op een ander tijdstip wordt geprogrammeerd. Overmachtsituaties kunnen leiden tot uitstel of verschuiving van de cursusbijeenkomst. Bij de bevestiging van je inschrijving krijg je alle cursusdata uitgereikt. Bericht over annulering of doorschuiven krijg je uiterlijk 8 dagen voorafgaande aan de cursusstart.

3. deelname

Deelname aan een cursus of workshop is persoonlijk. Dat betekent dat je tijdens de cursus persoonlijk de lessen en activiteiten dient bij te wonen. Je kunt geen vervanger in jouw plaats laten optreden. Mocht je vlak voor aanvang van de cursus een ander voor jou in de plaats de hele cursus willen laten volgen dan kan dat zonder annuleringskosten te hoeven voldoen. Wanneer je een of meerdere bijeenkomsten van een cursus of workshop niet kunt bijwonen kun je per mail verzoeken bij een andere groep de les in te halen. Zoveel mogelijk wordt aan je verzoek voldaan.

4. certificaat

Na afloop van de cursus ontvang je in de regel een certificaat. Wanneer je het certificaat niet persoonlijk in ontvangst kunt nemen, wordt het certificaat toegezonden. Indien je meer dan 25% van de cursusduur niet aanwezig bent geweest, ontvang je geen certificaat.

5. uitnodiging

Voor de start van de cursus ontvang je de uitnodiging voor de cursus en de eerste fotografie opdracht. Bij de uitnodiging zit eveneens de nota voor het verschuldigde cursusgeld. De informatie wordt zoveel mogelijk per e-mail worden gestuurd.

6. annulering

Schriftelijk annuleren van je inschrijving kan zonder kosten tot uiterlijk 21 dagen voor de cursusstart. Daarna zijn er aan een annulering kosten verbonden: 10% van het lesgeld bij annulering tussen dag 21 en dag 14 voor de startdatum. Tot een week voor de startdatum ben je 30 % verschuldigd. Annuleer je binnen een week voor de startdatum dan bedragen de kosten 100%, en betaal je de volledige cursusprijs.

Voor workshops en cursussen van 1 dag of minder die binnen 14 dagen voor aanvang worden geannuleerd zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

7. betaling

Vóór de start van de cursus moet het totale cursusgeld door ons ontvangen zijn tenzij de factuur later wordt ontvangen. Opzeggen tijdens de cursus geeft je geen recht op terugbetaling van het betaalde cursusgeld. Als de betaling niet binnen de betalingstermijn ontvangen is sturen wij een herinnering verhoogd met kosten. Wanneer je een betalingsregeling wenst dan kun je dat bespreken. Niet of gedeeltelijk betalen leidt altijd tot rechtsmaatregelen.

8. vakanties

Tijdens de reguliere schoolvakanties is er geen les, tenzij dat met alle deelnemers anders wordt afgesproken. Het rooster van de regio Midden is daarbij leidraad.

9. fotograferen

Tijdens activiteiten van fotocursus Amersfoort kunnen foto’s gemaakt worden van cursisten in actie voor eventuele promotionele doeleinden zoals folders en website. Wanneer een cursist niet gefotografeerd wenst te worden dan moet deze dat bij aanvang van de cursus kenbaar maken.

10. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten.